Kontaktujte nás: 736 611 272

RESTART

OSOBNÍ, PARTNERSKÝ, RODINNÝ

Alžběta Skleničková (*1968)

Opakovaně jsem v životě zažila situace, kdy jsem musela projít svým osobním restartem. Jeden takový re|start mne potkal nedávno. Vím, jak náročné je dělat větší životní rozhodnutí, jak získat odvahu znovu začínat a změnit to, co už prostě nefunguje. Nabízím pohled opřený o reálné zkušenosti, znalosti a nadhled. To není možné bez mého celoživotního osobního rozvoje. V rámci svého dalšího vzdělávání hledám osobnosti, které přinášejí novinky v daných oblastech. Absolvovala jsem

 • Fundaments of Neuroscience: Brain (Základy neurovědy - online learning course of Harvard University)
 • Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte, Center of Developing Child, kurz SDG Academy)
 • Rodinná mediace (Kappa Betta Institut)
 • Základy NLP - neurolingvistického programování (Jiří Martišek, NLP Master Practitioner)
 • Výcvik lektorů příprav náhradních rodičů (Zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání náhradních rodičů)
 • Fyzioterapie (Nástavbové studium oboru Rehabilitační pracovník, Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků)
 • Teorie attachmentu, možnosti terapie dětí s raným vývojovým traumatem (Daniel Hughes Ph.D., Arthur Becker-Weidman Ph.D., Petra Winnette Ph.D., Jonathan Baylin Ph.D.)
 • Specifické potřeby dětí, které nevyrůstají se svými rodiči (Dobrá rodina o.p.s. aj.)
 • Dopady závislostí matky na návykových látkách na vývoj dítěte (MUDr. Barbora Fišárková, PhDr. Ilona Preslová)
 • Stáže s tématem pomoci ohroženým rodinám (2011 Londýn, 2019 Slovensko)

Další pracovní zkušenosti:

 • Dobrá rodina: Byla jsem u vzniku organizace, která usiluje o transformaci péče o ohrožené děti. Zde působím jako metodička, konzultantka a lektorka. Podílím se na transformačních procesech v oblasti péče o ohrožené děti v ČR.
 • Lektorská činnost: Jako lektorka jsem připravila řadu seminářů s akreditaci MPSV v oblasti péče o děti a osobnostního i odborného růstu rodičů, pečujících osob i odborníků.
 • Pěstounská péče na přechodnou dobu: Od roku 2008 jsme spolu s mojí rodinou začali otevírat cestu pěstounské péči na přechodnou dobu, v rámci které jsme postupně poskytli dočasný domov 18 miminkům, o která se rodiče nemohli nebo nechtěli postarat.
 • Domácí vzdělávání: Mám mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí se specifickými potřebami a osobní zkušenost s péčí o osvojené děti.
 • Home Care Praha 8: Mezi roky 1997 až 2000 jsem pracovala jako rehabilitační pracovnice v domácí péči, kde šlo o celostnější přístup k rehabilitaci, tedy o kombinaci rehabilitace v domácím prostředí pacientů a uzpůsobení domácnosti i rodinných vztahů potřebám pacientů.
 • DKŠ: Od roku 1990 do roku 1997 jsem působila jako vyučující a zástupkyně ředitele střední školy pro studentky se specifickými potřebami.

Větší představu o tom, jak o věcech přemýšlím, najdete v podcastu O rodičovství nebo v podcastu O kousek blíž.

Harvard_Neuroscience_certifikát Early Childhood Experience Certifikát

"Sám jsem překvapený, jak dobře to dopadlo. Přišli jsme k Alžbětě s totálně nefunkčním manželstvím a uspořádáním rodiny. Naše emoce směrem ke vztahu byly zoufalství a zmar. Měli jsme za sebou několik sezení párové terapie, ale až na setkáních s Alžbětou jsme postupně porozuměli a rozebrali naše rozkoly, nejen co se výchovy týče, ale i partnerského soužití. Našli jsme "nenásilný a autentický" způsob komunikace. Ne, že bychom všechna témata vyřešili, ale dokážeme se o nich v relativním klidu pobavit, a snažíme se porozumět jeden tomu druhému. Děkujeme Alžbětě, že nám pomohla zachránit naši rodinu a umožnila naší dceři mít oba rodiče."

Kryštof a Bára

"U nás doma je teď líp, tak nějak harmoničtěji."
 "Děkuji moc za všechny cenné rady bez zbytečné omáčky, za spoustu skvělého kontextu i za časté postrčení k výstupu z mojí komfortní zóny."
Ohlasy z rodičovské skupiny NOVÝ SVĚT

"Díky za veškerou inspiraci, kterou od Vás čerpám. Z každého setkání si vždycky něco odnáším a je to pro mě velmi obohacující."
Martina Elterlein, koordinátorka projektu Rodina v klidu

Zatím jsem neobjevila lepší antidepresivum. Alžběty rada: „A hlavně ať je s vámi legrace!“ už je v nás snad navždy zakořeněná.
Mgr.Dagmar Egemová, zakladatelka Montessori mateřského centra


Sluchátka.JPG    Rozhovory a podcasty s Alžbětou Skleničkovou

Video

Audio

Články


moje Další projekty

Pěvecký sbor Gabriel

Jsme parta lidí, kteří jsou rádi spolu i s posluchači. 

"...Moc Vám děkujeme za úžasnou atmosféru, kterou jste během koncertu vytvořili. Jen po skončení koncertu měl náš personál trochu problém. Někteří naši klienti se s Vámi vrátili do dob, kdy jim bylo dobře. Při návratu do pokojů tak naprosto zapomněli, že potřebují kompenzační pomůcky..." Toto je poděkování z jednoho domova seniorů, kde jsme koncertovali. Přesně vystihlo to, proč přes 30 let řídím pěvecký sbor Gabriel. Zpíváme co nejkvalitněji, ale především s radostí a pro potěšení těch, kteří se na běžné koncerty nedostanou. Více na www.gabrielos.cz.

První roky života trvají navždy...

Děti potřebují žít v rodině. I ty, které zrovna žádnou nemají!

Dětem, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí postarat, nabízejí pěstouni na přechodnou dobu svoji náruč, péči a lásku do doby, než se vyjasní, zda se rodičům podaří převzít péči o dítě nebo zda půjde dítě k náhradním rodičům. Dítě tak nemusí čekat v ústavní péči, ale v rodině. Od roku 2009 prošlo mojí rodinou celkem 18 novorozenců na přechodnou dobu v různých krizových situacích. Zkušenosti jsem přenesla do své osvětové, lektorské a metodické práce. 

Více na www.pppd.cz nebo www.dobrarodina.cz